Ledelsescoaching

At blive en sand leder kræver, at man har evne og vilje til at reflektere over, hvordan man kan implementere sine grundlæggende og ubetingede værdier i sit daglige lederskab. Det kræver, at man handler i overensstemmelse med sin etiske overbevisning. På denne måde opnår man en indre harmoni med sig selv, hvilket er forudsætningen for, at man kan lede andre mennesker. 

For at opnå troværdighed og tillid - og blive set som en oprigtig leder - kræves, at man er en autententisk leder. Når man er autentisk, bevarer man sig selv i enhver begivenhed og har evnen til at behersker sig selv og sine omgivelser.

Er man i tvivl om sine grundlæggende værdier, er der risiko for, at man som leder fremstår utroværdig og vaklende. Det kan desuden være svært at træffe beslutninger, hvis man ikke har sine grundlæggende værdier som solidt fundament at træffe beslutningerne ud fra. 

 

Kontakt mig helt uforpligtende så finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe - email: protreptik@janehave.dk